Η εταιρεία BBEA Ltd προσπαθεί να ανταποκριθεί επαρκώς σε όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.

 

Η BBEA Ltd είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στη διαδικασία σύστασης της επιχείρησης σας στο Εμπορικό μητρώο της Υπηρεσίας Καταθέσεων, θα είναι δίπλα σας σε όλες τις καταχωρήσεις και τις κοινοποιήσεις πράξεων στο Εμπορικό μητρώο.

 

Εμπιστευτείτε μας για τη σύσταση νέας επιχείρησης, καθώς και για τη μεταβολή των υφιστάμενων συνθηκών. Η σύσταση της εμπορικής επιχείρησης πραγματοποιείται στα τοπικά καταστήματα της Υπηρεσίας Καταχωρήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όλες οι επιχειρήσεις καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο περιέχει τις πράξεις σύστασης, τις αιτήσεις για την εγγραφή και όλα τα άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις.

Σας προσφέρουμε προσιτότητα και αποτελεσματικότητα.

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΒΒΕΑ διαθέτει πολυετή πείρα και ένα εγκατεστημένο δίκτυο καταξιωμένων συνεργατών.

Εμπιστευτείτε κι εσείς την εταιρία μας τόσο για την επιχείρησή σας όσο και για τις σπουδές σας.

Νέα

11 Σεπτεμβρίου 2019
11 Σεπτεμβρίου 2019
11 Σεπτεμβρίου 2019

Επικοινωνία

Mala Planina 36

Floor 10, Appartment 56

Sofia

+359 87 8625102‬

info@bbea.eu