Το μεταφραστικό γραφείο „BBEA” Ltd. πραγματοποιεί μεταφράσεις όλων των ειδών κειμένων και εγγράφων από και προς σε πάνω από 30 γλώσσες. Οι μεταφραστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα στον τομέα των μεταφράσεων. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση που σχετίζεται με την επιχείρηση σας ή με τις προσωπικές σας υποθέσεις, κατά των οποίων έχετε ανάγκη αυτού του είδους υπηρεσίες – μετάφραση της αλληλογραφίας, την οποία τηρείτε με ξένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, μετάφραση των συμβάσεων που υπογράφετε μαζί τους, των πιστοποιήσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και των κανονισμών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγγυούμαστε την τήρηση των συμφωνημένων προθεσμιών και την ακρίβεια των μεταφράσεων, καθώς και την πλήρη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μας παρέχετε. Ο κύριος στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε γρήγορη και ποιοτική επικοινωνία με τους συνεργάτες σας και να σας διευκολύνουμε κατά την διευθέτηση των εγγράφων, σχετικών με την δραστηριότητα σας ή με τις προσωπικές σας υποθέσεις.

Οι μεταφράσεις που παρέχουμε χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και  την εκτέλεση. Η τελική τιμή  για συγκεκριμένο έγγραφο διαμορφώνετε βάση του βαθμού δυσκολίας του κειμένου και τον χρόνο εκτέλεσης της μετάφρασης.

Για κείμενα με μεγάλο όγκο και μικρή προθεσμία εκτέλεσης, διαμορφώνονται μικρές ομάδες μεταφραστών που εργάζονται για το συγκεκριμένο έργο. Οι μεταφραστές συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και ο συνολικός όγκος του μεταφρασμένου υλικού επιμελείται και διορθώνετε προκειμένου να εξομοιωθούν οι υφολογικές και οι ορολογικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν κατά την μετάφραση του κάθε μεταφραστή. 

Οι δυνατότητες για την παραλαβή του υλικού και για την παροχή της μετάφρασης είναι οι εξής: σε εκτύπωση και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Τύπους εγγράφων

Ομάδα А: Πρότυπα έγγραφα (ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό από την αστυνομία κλπ.), πιστοποιητικά, έγγραφα εκπαίδευσης, βεβαιώσεις, δηλώσεις, δημοτικά έγγραφα, προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία κλπ.

Ομάδα Β:  Τεχνικά, λογιστικά, νομικά και άλλα εξειδικευμένα κείμενα και έγγραφα, γενικής λογοτεχνίας, πληρεξούσια κλπ. (όλα τα έγγραφα εκτός των πρότυπων).

Ομάδα Γ: Εξειδικευμένα έγγραφα, οδηγίες χρήσης, ιατρικά κείμενα – ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικά φύλλα, βιβλιάρια ανοσοποίησης κλπ., ιστοσελίδες.

 

Προθεσμίες διεκπεραίωσης

απλή παραγγελία:

- 4 εργάσιμες ημέρες για κείμενα έως 20 σελ. για την ομάδα Α και Β

- έως 16 σελ. για την ομάδα Γ

 

γρήγορη παραγγελία:

- από 16 έως 24 ώρες για κείμενα έως 10 σελ. για την ομάδα Α και Β

- έως 7 σελ για την ομάδα Γ

 

ταχεία παραγγελία:

- έως 8 ώρες για κείμενα έως 8 σελ για την ομάδα Α και Β

- έως 4 σελ για την ομάδα Γ

 

Προϋποθέσεις

  • Η ελάχιστη παραγγελία είναι μια σελίδα, μετά την πρώτη σελίδα υπολογίζονται με ακρίβεια στο δεκαδικό.
  • Η τιμή της υπηρεσίας καθορίζεται με τα σύμβολα του μεταφρασμένου κειμένου και όχι του πρωτότυπου.
  • Η τιμή της μετάφρασης σχηματίζεται βάση των Βουλγάρικων Κρατικών Πρότυπων, δηλαδή μια τυπική σελίδα αποτελείται από 1800 σύμβολα με τα κενά.
  • Για δεύτερο αντίγραφο πάνω σε έντυπο του γραφείου μας καταβάλλεται το 10% από την αξία της μετάφρασης.

Προσαυξήσεις – για μη εργάσιμες ημέρες και αργίες: + 30%

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΒΒΕΑ διαθέτει πολυετή πείρα και ένα εγκατεστημένο δίκτυο καταξιωμένων συνεργατών.

Εμπιστευτείτε κι εσείς την εταιρία μας τόσο για την επιχείρησή σας όσο και για τις σπουδές σας.

Νέα

11 Σεπτεμβρίου 2019
11 Σεπτεμβρίου 2019
11 Σεπτεμβρίου 2019

Επικοινωνία

Mala Planina 36

Floor 10, Appartment 56

Sofia

+359 87 8625102‬

info@bbea.eu